Dankzij onze pragmatische en efficënte aanpak zijn wij uw betrouwbare partner voor al uw projecten AVLOP draagt kwaliteit en klantenservice hoog in het vaandel. Wij bieden een totale dienstverlening aan particulieren, bedrijven, openbare besturen, rioolbeheerders, architecten,…
Enkele van onze diensten zijn:
Keuren van rioleringen
Afkoppelingsstudies van rioleringen
Opstellen van as-built plannen
Camera-inspectie
Infiltratieproeven

 

Diensten

Avlop is uw rioleringsexpert in alle facetten

reflectie

Keuring riolering

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

De eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling, het onderhoud en de goede werking van zijn privéwaterafvoer. De gebruiker (eigenaar/huurder) is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de privéwaterafvoer Met betrekking tot de keuring van de riolering heeft Minister Joke Schauvliege een Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer. Hierin worden een aantal zaken verduidelijkt wat betreft de uitvoering van de keuring van de private riolering.

De keuring is verplicht in 4 gevallen

1.     voor de eerste ingebruikname (dit is onafhankelijk van wanneer de bouwvergunning wordt afgeleverd. Er is in principe niets veranderd aan de manier van aanleg, vanaf 01/07/11 worden deze privé-rioolstelsels enkel aan een keuring onderworpen);

2.     bij belangrijke wijzigingen (onder belangrijke wijzigingen dienen te worden verstaan alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen)

3.     na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant;

4.     bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

Wat wordt er gecontroleerd?

De keuring staat in essentie voor een controle op de correcte scheiding tussen hemelwater en andere afvalwaters. Hemelwater wordt daarbij in volgorde herbruikt, ter plaatse geïnfiltreerd of gebufferd alvorens af te wateren in openbare waterlopen. Afvalwater mag opp lange termijn niet meer ongezuiverd in het milieu geloosd worden. Via een gescheiden DWA-afvoer dient afvalwater afgevoerd en gezuiverd te worden in een grotere afvalwaterzuivering van bv. Aquafin.

Wanneer wordt er gekeurd?

U neemt best tijdig contact op en bij voorkeur VOOR aanvang van de rioleringswerken. Als bouwer/verbouwer is het ook aangewezen om foto’s te nemen van de verschillende afvoerstelsels (hemelwater / vuil water) en zorg voor een correct uitvoeringsplan van uw riolering.

Dit kan heel wat  kopzorgen voorkomen.

Meer info vind U in de informatiebrochures van Vlario en Aqua Flanders

communicatiefolder_privewaterafvoer_aqua flanders

De keurders privériolering van AVLOP slaagden in de theoretische en praktijktesten om als erkend keurder te mogen optreden voor Vlario en Aquaflanders. Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Gecertificeerd keurder

AquaFlanders of Vlario is de organisatie die verantwoordelijk is voor de keuring. Bent u ontevreden over een keuring uitgevoerd door een erkende keurder, dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te treden. Komt u er niet uit, dan kunt u via de website van de betreffende keuringsinstelling een klacht indienen.

 

Contact

Poederleeseweg 39/1
B-2275 Lille

Tel.: +32 (0) 495 24 50 26

Bedankt voor de inzending!

Standing Meeting